DLA RODZICA

Wpisowe* - 200 zł (jednorazowa opłata za przyjęcie zawodnika do Akademii Sandecja - konieczne wypełnienie DEKLARACJI)

Opłata miesięczna**:

 • 100 zł za pierwsze dziecko (uiszczana do 10. dnia każdego miesiąca)
 • 50 zł za drugie dziecko (uiszczana do 10. dnia każdego miesiąca)
 • 25 zł za trzecie dziecko (uiszczana do 10. dnia każdego miesiąca)

*Opłaty należy uiszczać bezpośrednio u trenerów lub kierowników poszczególnych roczników lub na konto danego rocznika.
**Opłata miesięczna jest pobierana za wszystie dwanaście miesięcy w roku.
***Opis - 25 zł za najstarsze dziecko; 50 zł za średnie dziecko; 100 zł za najmłodsze dziecko.

Oto numery subkont dla poszczególnych roczników:

 • Drużyna U-18 (rocznik 2001) – 97 1050 1722 1000 0090 8020 4184
 • Drużyna U-17 (rocznik 2002) – 75 1050 1722 1000 0090 8020 4192
 • Drużyna U-16 (rocznik 2003) – 53 1050 1722 1000 0090 8020 4200
 • Drużyna U-15 (rocznik 2004) – 52 1050 1722 1000 0090 8020 4218
 • Drużyna U-14 (rocznik 2005) – 30 1050 1722 1000 0090 8020 4226
 • Drużyna U-13 (rocznik 2006) – 08 1050 1722 1000 0090 8020 4234
 • Drużyna U-12 (rocznik 2007) – 83 1050 1722 1000 0090 8020 4242
 • Drużyna U-11 (rocznik 2008) – 12 1050 1722 1000 0090 8020 4259
 • Drużyna U-10 (rocznik 2009) – 87 1050 1722 1000 0090 8020 4267
 • Drużyna U-9 (rocznik 2010) – 44 1050 1722 1000 0090 8020 4168
 • Drużyna U-8 (rocznik 2011) – 22 1050 1722 1000 0090 8020 4176
 • Drużyna U-7 (rocznik 2012) – 45 1050 1722 1000 0024 3361 1957
 • Drużyna U-6 (rocznik 2013) – 86 1050 1722 1000 0024 3967 2458