KOMUNIKAT z dn. 04.05.20 – wznowienie treningów


POBIERZ plan treningowy

REGUŁY DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED I PO TRENINGU ORAZ OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W AKADEMII SANDECJA (od 5 maja 2020r.do odwołania)

Szanowni Państwo, drodzy zawodnicy!

Wracamy do wspólnych treningów, lecz w nieco innej rzeczywistości, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi zasadami które wchodzą w życie wraz z podjęciem treningów w poszczególnych drużynach Akademii Sandecja. 

Od 05.05.2020 wracają do treningu w 6-osobowych grupach zawodnicy z kategorii JUNIOR – ŻAK, natomiast nasze SKRZATY wracają do treningów od 13.05.2020.

Na stronie internetowej a także w poszczególnych zakładkach roczników dostępny jest szczegółowy harmonogram treningów na cały miesiąc maj. 


I – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZED TRENINGIEM:
1.W Treningu może uczestniczyć tylko zawodnik który dostarczył oświadczenie covid19, zawodnika na trening należy przywieźć punktualnie.,
2. Zawodnika należy przyprowadzić w wyznaczoną strefę zbiórki (rodzic/opiekun i zawodnik powinni mieć zasłonięte usta oraz nos).
3. Po przyprowadzeniu zawodnika do strefy zbiórki, rodzic/opiekun zabiera zakrycie twarzy zawodnika i oddala się od wyznaczonej strefy.
4. Przed treningiem zawodnik musi zdezynfekować ręce  (środek do dezynfekcji który zapewnia AKADEMIA SANDECJA będzie dostępny w strefie zbiórki).
5. Zabronione jest zwyczajowe powitanie się poprzez kontakt dłoni.
6. Po spełnieniu powyższych punktów, trener odbiera zawodników ze strefy zbiórki. Trening trwa  od 45 do 60 minut , przerwa między poszczególnymi jednostkami musi wynosić 15 minut.
II  – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PO TRENINGU:
1. Po zakończeniu zajęć trener odsyła pojedynczo zawodników do strefy zbiórki.
2. Zawodnik w strefie zbiórki obowiązkowo dokonuje dezynfekcji rąk.
3. Rodzic/opiekun odbiera zawodnika ze strefy zbiórki, uprzednio udostępniając mu zakrycie twarzy, po czym niezwłocznie opuszcza  wraz z zawodnikiem strefę zbiórki.
III –  OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA:
1. Przed zajęciami, trener informuje zawodników o zasadach bezpieczeństwa.
2. Zawodnicy biorą udział w treningu bez maseczek (czyt. zakrycia ust i nosa).
3. Zawodnik na zajęcia przyjeżdża już przebrany w strój sportowy (szatnie na obiektach nie będą dostępne).
4. W przypadku wcześniejszego przyjazdu na trening należy zaczekać, aż wcześniejsza grupa zakończy zajęcia i oddali się od obiektu.
5. Swoją wodę zawodnicy zostawiają w miejscu wskazanym przez trenera (przyniesiona przez zawodnika woda, jest tylko i wyłącznie do jego dyspozycji).
6. Rodzice/opiekunowie mają zakaz grupowania się na obiekcie.
7. Przed i po każdych zajęciach sprzęt będzie dezynfekowany.
8. W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 6 zawodników plus trener.
9. Osoby, które zaobserwowały u siebie objawy, mogące mieć związek z koronawirusem lub też miały kontakt z osobą/osobami, u których zachodzi podejrzenie zachorowania na ww. wirusa, powinny ten fakt zgłosić telefonicznie bądź mailowo trenerowi prowadzącemu grupę najpóźniej w dniu treningu. 10. Nieobecność zawodnika na treningu obowiązkowo przekazujemy Trenerowi prowadzącemu najpóźniej na 2 godziny przed planowanym treningiem.
11. Zawodnicy, bądź rodzice, którzy nie będą przestrzegali wprowadzonych zasad będą zawieszani w treningach.