KOMUNIKAT !!!

Szanowani Państwo, drodzy zawodnicy.


Po analizie ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów kolejnego etapu znoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu między innymi aktywności sportowej umożliwiającej od 4 maja br. wznowienie zajęć ruchowych na otwartych obiektach sportowych. Tym samym pragniemy poinformować o wznowieniu treningów oraz podjętych przygotowaniach w Akademii w zakresie dostosowania zajęć piłkarskich do wymogów stawianych w czasie pandemii.

ZASADY UDZIAŁU W TRENINGACH :
1. grupy treningowe będą liczyły 6 osób + trener prowadzący
2. treningi- 1 TRENING W KLUBIE + rozpiski dla treningów indywidualnych do wykonania w domu (zadania domowe przedstawiane przez Trenerów)
3. harmonogramy zajęć dla poszczególnych roczników ukażą się w poniedziałek – na stronie internetowej w zakładkach roczników.
Po akceptacji przez zarządce obiektów Mosir Nowy Sacz.
4. zajęcia treningowe będą trwały 45 minut – 60 minut
5. przed każdym treningiem trener prowadzący poinformuje o zasadach bezpieczeństwa,
6. każdy rodzic który zapisze swoje dziecko na zajęcia będzie zobowiązany do podpisania oświadczenie on-line o braku objawów jakiejkolwiek choroby dziecka i innych domowników w ostatnich dwóch tygodniach
7. każdy zawodnik przed i po zajęciach treningowych będzie miał obowiązek zdezynfekować ręce (płyn na obiektach sportowych zapewni Akademia Sandecja),
8. decyzji rodzicom zostawimy kwestię rękawiczek ochronnych,
9. sprzęt treningowy przed i po zajęciach będzie dezynfekowany przez trenera prowadzącego (zawodnik może przyjść ze swoją piłką),
10. zawodnik na zajęcia sportowe przyjeżdża już przebrany w odpowiedni strój sportowy (szatnie na obiektach będą zamknięte),
11. każdy zawodnik będzie ćwiczył w swojej strefie ćwiczeń z zachowaniem bezpiecznych odległości
12. wejścia i wyjścia na/z obiektów sportowych będą pojedynczo z zachowaniem bezpiecznych odległości,
13. rodzice będą mieli zakaz wchodzenia na obiekt sportowy.


Zajęcia odbywać będą się w grupach do sześciu zawodników. Każdy zawodnik przyjeżdża na trening indywidualnie i pojawia się bezpośrednio na boisku zachowując procedury dystansu i higieny (2 metry i maseczka). Następnie każdy zawodnik posiada ze sobą wodę lub inny napój, który jest do jego wyłącznej dyspozycji.
Zawodnicy biorą udział w zajęciach pod nadzorem trenera. Trening może odbywać się bez maseczek. Po zakończonych zajęciach zawodnicy niezwłocznie opuszczają obiekt i udają się wraz z opiekunem do miejsca zamieszkania.
Stąd prośba do opiekunów aby zachowali wszystkie niezbędne zasady izolacji i dystansu w czasie treningu podczas oczekiwania na podopiecznego i nie gromadzili się w grupy z innymi rodzicami.
Ponadto wprowadzamy do realizacji przez rodziców i opiekunów pisemną deklarację – oświadczenie związane z uczestnictwem dziecka w treningu. – deklaracja do pobrania na stronie www.akademiasandecja.pl
Jeżeli nie ma możliwości przesłania podpisanego skanu dopuszczamy wersję wypełnioną elektronicznie.
Prosimy o jego wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail poszczególnych trenerów (adresy będą w dyspozycji rodziców otrzymane od trenerów), co jest wymogiem niezbędnym dopuszczającym zawodnika do zajęć.

Stanowisko Akademii Sandecja dotyczące płatności składek w okresie pandemii COVID19 :
Marzec 2020 – płatność 100%
Kwiecień 2020 – płatność anulowana – osoby które zapłaciły – wpłata będzie przeksięgowana na kolejne miesiące
Maj 2020 – płatność 50%

Mamy nadzieję że ten sposób płatności pomoże nam wszystkim wspólnie przetrwać ten trudy okres i jeszcze bardziej scali biało-czarną rodzinę. Prosimy w najbliższych dniach wszystkich Państwa o uregulowanie zaległych płatności.

POBIERZ OŚWIADCZENIE