PRZEKAŻ 1 % PODATKU NA RZECZ ROZWOJU NASZEJ AKADEMII

Informujemy, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Fundacja Akademia Sandecja uzyska status Organizacji Pożytku Publicznego po 2 latach nieprzerwanej działalności. W związku z powyższym podjęliśmy współpracę z Fundacją Studencką Młodzi – Młodym, która przez okres 2 lat będzie pozyskiwała 1 % podatku dla naszej Akademii. Zachęcamy całą społeczność Akademii Sandecja do wsparcia.