Zmiana wysokości opłaty miesięcznej (składki).

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania Akademii, Zarząd Fundacji „Akademia Sandecja” po konsultacji z kierownikami poszczególnych roczników,  podjął decyzję dotyczącą zmiany wysokości miesięcznej opłaty (składki). Zaznaczamy, iż pomimo narzuconych obostrzeń realizujemy zajęcia w 100%. Jako członek MZPN uczestniczący we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, jesteśmy wyłączeni spod zakazu organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Od lutego bieżącego roku wysokość opłaty miesięcznej (składki) wynosi:

  • 130 złotych (składka przy 1 dziecku w Akademii) – płatność za najmłodsze dziecko
  • 65 złotych  (składka przy 2 dzieci w Akademii) – płatność za młodsze dziecko
  • 32,50 złotych (składka przy 3 dzieci w Akademii) – płatność najstarsze dziecko

Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich kategorii wiekowych.

Ponadto pragniemy przypomnieć, iż składka miesięczna płatna jest  przez 12 miesięcy w roku, a jej wysokość ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmniejszeniu w przypadku braku uczestnictwa zawodnika w zajęciach. Jeżeli jednak absencja zawodnika wynika z choroby lub kontuzji i ma trwać dłużej niż 3 tygodnie, wysokość składki w okresie absencji należy uzgodnić indywidualnie z trenerem i koordynatorem.